مقاله isi

تدوین و چاپ مقاله isi در چهار سطر قابل انجام است؛

هزینه و مدت زمان پایه تهیه مقالات isi و اخذ پذیرش از ژورنال های معتبر isi در جدول ذیل قابل مشاهده است:

ضریب تاثیر (if)

هزینه پایه (تومان)

مدت زمان مورد نیاز جهت اخذ پذیرش

لیست ژورنال ها

۱,۲۰۰,۰۰۰

یک تا دو ماه

لیست ژورنال ها

تا ۰٫۳

۳,۲۰۰,۰۰۰

سه تا شش ماه

دریافت لیست ژورنال ها

۰٫۳ تا ۱

۵,۲۰۰,۰۰۰

سه تا شش ماه

دریافت لیست ژورنال ها

بالاتر از ۱

۷,۲۰۰,۰۰۰

سه تا شش ماه

دریافت لیست ژورنال ها

توضیحات

 1. به زمان های فوق مدت دو هفته زمان شناور پروژه اضافه خواهد شد.
 2. در صورت عدم تحویل پروژه در موعد مقرر کل هزینه پرداختی عودت خواهد شد.
 3. هزینه چاپ مقاله (در صورت وجود) به عهده مشتری می باشد.
 4. حداقل پرداخت برای اجرای پروژه ۵۰% می باشد.
 5. در صورت پرداخت نقدی (پرداخت کل هزینه سفارش) ۱۰% تخفیف منظور خواهد شد.
 6. ترجمه تمامی مقالات به صورت رایگان به همراه اصل مقاله ارائه می شود.
 7. نگارش تمامی مقالات توسط کارشناسان متخصص و بومی (Native) انجام می شود.
 8. در نگارش تمامی مقالات از اصطلاحات علمی و تخصصی استاندارد استفاده می شود.
 9. برای تمامی مقالات گزارش عدم سرقت علمی (Non-Plagiarism Report) به صورت رایگان ارائه می شود.

توجه: ضریب تاثیر مندرج در جدول فوق واقعی می باشد و بر اساس آخرین اطلاعات JCR می باشد.

توجه: برای مقالات سطح ۲ تا ۴ ارسال به ژورنال های Close Access و بدون هزینه چاپ در اولویت می باشد.

برخی از روش ها و الگوریتم های مورد استفاده در تهیه مقالات به شرح ذیل می باشند:

 ویرایش و اخذ پذیرش مقالات isi

ویرایش و اخذ پذیرش مقالات از ژورنال های معتبر isi و ژورنال های دلخواه در ۴ سطح امکان پذیر است؛

هزینه و مدت زمان پایه ویرایش و اخذ پذیرش از ژورنال های معتبر isi در جدول ذیل قابل مشاهده است:

ضریب تاثیر (if)

هزینه پایه (تومان)

مدت زمان مورد نیاز جهت اخذ پذیرش

لیست ژورنال ها

۱,۲۰۰,۰۰۰

یک تا دو ماه

لیست ژورنال ها

تا ۰٫۳

۳,۲۰۰,۰۰۰

سه تا شش ماه

دریافت لیست ژورنال ها

۰٫۳ تا ۱

۵,۲۰۰,۰۰۰

سه تا شش ماه

دریافت لیست ژورنال ها

بالاتر از ۱

۷,۲۰۰,۰۰۰

سه تا شش ماه

دریافت لیست ژورنال ها

 

توضیحات

 1. به زمان های فوق مدت دو هفته زمان شناور پروژه اضافه خواهد شد.
 2. در صورت عدم تحویل پروژه در موعد مقرر کل هزینه پرداختی عودت خواهد شد.
 3. هزینه چاپ مقاله (در صورت وجود) به عهده مشتری می باشد.
 4. حداقل پرداخت برای اجرای پروژه ۵۰% می باشد.
 5. در صورت پرداخت نقدی (پرداخت کل هزینه سفارش) ۱۰% تخفیف منظور خواهد شد.
 6. هزینه ترجمه مقالات (در صورت ارائه مقاله فارسی) بهصورت جداگانه محاسبه و اخذ می گردد.
 7. ترجمه تمامی مقالات توسط کارشناسان متخصص همان رشته انجام می شود.
 8. در ترجمه تمامی مقالات از اصطلاحات علمی و تخصصی استاندارد استفاده می شود.

رشته های فعال
 • کشاورزی
 • مهندسی کشاورزی
 • زیست شناسی
 • هنر
 • هنرهای تجسمی
 • علوم انسانی
 • معماری
 • مهندسی معماری
 • عمران
 • مهندسی عمران
 • ژنتیک
 • نانو
 • بازرگانی
 • مدیریت بازرگانی
 • مدیریت
 • مدیریت صنعتی
 • مدیریت مالی
 • مدیریت دولتی
 • مدیریت استراتژیک
 • مدیریت بانکی
 • مدیریت تکنولوژی
 • مدیریت زنجیره تامین
 • داده کاوری
 • برنامه ریزی
 • مدیریت پروژه
 • سیستمهای اطلاعات مدیریت
 • مدیریت دانش
 • مدیریت بهره وری
 • مدیریت فروش
 • مدیریت اجرایی
 • مدیریت آموزشی
 • مدیریت فناوری اطلاعات
 • مدیریت بیمه
 • مدیریت جهانگردی
 • مدیریت ریسک
 • مدیریت حمل و نقل
 • علوم تربیتی
 • مهندسی آب
 • مدیریت بحران
 • مدیریت منابع انسانی
 • صنایع
 • مهندسی صنایع
 • حسابداری
 • آمار
 • شیمی
 • مهندسی شیمی
 • پتروشیمی
 • نفت
 • مهندسی نفت
 • معدن
 • مهندسی معدن
 • کامپیوتر
 • مهندسی کامپیوتر
 • فناوری اطلاعات
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • مهندسی فناوری اطلاعات
 • تحقیق در عملیات
 • زمین شناسی
 • اقتصاد
 • انرژی
 • مکانیک
 • مهندسی مکانیک
 • مکاترونیک
 • برق
 • مهندسی برق
 • الکترونیک
 • محیط زیست
 • زیست شناسی
 • بیولوژی
 • میکروبیولوژی
 • متالوژی
 • مهندسی متالوژی
 • مواد
 • ریاضیات
 • نجوم
 • پزشکی
 • بهداشت حرفه ای
 • صنایع غذایی
 • دندان پزشکی
 • مغز و اعصاب
 • پرستاری
 • سلامتی
 • داروشناسی
 • داروسازی
 • فیزیک
 • فیزیک هسته ای
 • فیزیک کوانتومی
 • ابزار دقیق
 • مهندسی پزشکی
 • ستاره شناسی
 • علوم اجتماعی
 • دامپزشکی
 • فقه
 • مدیریت دولتی
 • حقوق

پرسش و پاسخ
+ 9 = 16