فهرست نشریات نامعتبر خارجی وزارت علوم در سال ۱۳۹۵ – آذر ۹۵ به همراه نسخه اصلاحی

فهرست نشریات نامعتبر خارجی وزارت علوم در سال ۱۳۹۵ – آذر ۹۵ به همراه نسخه اصلاحی

پژهشگران گرامی؛ فهرست نشریات نامعتبر خارجی وزارت علوم مربوط به سال ۱۳۹۵ در تاریخ ۱۳ آذرماه ۱۳۹۵ در وبسایت این وزارت خانه به نشانی ذیل قرار گرفته است: http://www.msrt.ir/Fa/rppc/pages/Files/InvalidForeignPublications.aspx لازم به ذکر است فایل بلک لیست جهت سهولت در دسترسی ذیل مقاله جاری نیز قرار داده شده است. همچنین اخیراً نسخه اصلاحی نیز در وبسایت […]