معرفی نشریه جعلی Aimsreport Journal

معرفی نشریه جعلی Aimsreport Journal

اخیراً برخی موسسات به مشتریان بی گناه خود نشریه فوق را جهت چاپ مقالات رشته های مدیریت، روانشناسی، حقوق و برخی از رشته های مهندسی معرفی می کنند. هزینه پذیرش و چاپ مقاله در این ژورنال در حدود ۵۵۰,۰۰۰ تومان می باشد که رقم وسوسه انگیزی می باشد اما مطمئن باشید به دلایلی که در […]