آنالیز کیفی مقالات علمی

آنالیز کیفی مقالات علمی

پژوهشگران گرامی با سلام؛ همانطور که مستحضر هستید بسیاری از پژوهشگران پس از انجام پژوهش و تهیه مقاله از کیفیت مقاله خود اطمینان ندارند. در بسیاری از مواقع مشاهده شده است که محققین گرامی برای سنجش کیفیت مقالات خود آن را به نشریات تخصصی ارسال می کنند و منتظر داوری مقاله و دریافت کامنت ها […]