لیست مجلات معتبر نفت، ژئوفیزیک، پتروفیزیک، زمین شناسی نفت و ژئو ماکانیک بر اساس ضریب تاثیر 2013

مقاله ISI|مقاله کنفرانسی|مقاله ISC

لیست مجلات معتبر نفت، ژئوفیزیک، پتروفیزیک، زمین شناسی نفت و ژئو ماکانیک بر اساس ضریب تاثیر ۲۰۱۳

Abbreviated Journal Title ISSN ۲۰۱۳
Total Cites
Impact
Factor
۵-Year
Impact
Factor
Immediacy
Index
۲۰۱۳
Articles
Cited
Half-life
Eigenfactor®
Score
Article Influence®
Score
CHEM TECH FUELS OIL+ ۰۰۰۹-۳۰۹۲ ۱۹۷ ۰٫۱۴۱ ۰٫۱۰۸ ۰٫۰۷۸ ۷۷ >10.0 ۰٫۰۰۰۱۵ ۰٫۰۲۳
CHINA PET PROCESS PE ۱۰۰۸-۶۲۳۴ ۴۵ ۰٫۲۴۸ ۰٫۱۷۷ ۰٫۰۰۰ ۵۶   ۰٫۰۰۰۱۱ ۰٫۰۲۸
CT F-CIENC TECN FUT ۰۱۲۲-۵۳۸۳ ۲۰ ۰٫۱۹۴ ۰٫۲۱۱ ۰٫۰۰۰ ۱۷   ۰٫۰۰۰۰۶ ۰٫۰۴۸
HYDROCARB PROCESS ۰۰۱۸-۸۱۹۰ ۵۰۱ ۰٫۰۸۳ ۰٫۱۰۱ ۰٫۰۵۹ ۱۷ >10.0 ۰٫۰۰۰۵۰ ۰٫۰۵۰
INT J OIL GAS COAL T ۱۷۵۳-۳۳۰۹ ۴۴ ۰٫۴۲۹ ۰٫۴۱۰ ۰٫۰۲۶ ۳۹   ۰٫۰۰۰۲۵ ۰٫۱۴۱
J CAN PETROL TECHNOL ۰۰۲۱-۹۴۸۷ ۱۰۷۹ ۰٫۶۱۷ ۰٫۷۷۷ ۰٫۲۵۰ ۳۶ >10.0 ۰٫۰۰۲۳۰ ۰٫۳۶۶
J JPN PETROL INST ۱۳۴۶-۸۸۰۴ ۲۷۶ ۰٫۴۹۵ ۰٫۵۳۴ ۰٫۰۳۸ ۵۳ ۶٫۵ ۰٫۰۰۰۵۶ ۰٫۱۴۳
J PETROL SCI ENG ۰۹۲۰-۴۱۰۵ ۲۸۳۸ ۱٫۰۹۶ ۱٫۳۴۲ ۰٫۱۴۰ ۲۲۸ ۷٫۴ ۰٫۰۰۵۶۳ ۰٫۴۵۵
OIL GAS SCI TECHNOL ۱۲۹۴-۴۴۷۵ ۱۰۰۰ ۱٫۱۰۷ ۱٫۴۵۲ ۰٫۱۱۶ ۶۹ ۶٫۸ ۰٫۰۰۲۲۱ ۰٫۴۵۳
OIL GAS-EUR MAG ۰۳۴۲-۵۶۲۲ ۶۶ ۰٫۲۳۰ ۰٫۲۱۹ ۰٫۰۰۰ ۳۹   ۰٫۰۰۰۱۳ ۰٫۰۵۳
OIL SHALE ۰۲۰۸-۱۸۹X ۳۴۰ ۰٫۸۳۸ ۰٫۸۱۴ ۰٫۲۲۲ ۳۶ ۶٫۷ ۰٫۰۰۰۳۴ ۰٫۱۱۷
PETROL CHEM+ ۰۹۶۵-۵۴۴۱ ۴۰۲ ۰٫۳۹۲ ۰٫۴۵۱ ۰٫۰۵۹ ۱۰۱ ۶٫۳ ۰٫۰۰۰۹۷ ۰٫۱۳۶
PETROL SCI ۱۶۷۲-۵۱۰۷ ۲۲۲ ۰٫۵۲۳ ۰٫۵۲۹ ۰٫۱۱۹ ۶۷ ۴٫۱ ۰٫۰۰۰۷۹ ۰٫۱۴۶
PETROL SCI TECHNOL ۱۰۹۱-۶۴۶۶ ۹۱۰ ۰٫۳۳۰ ۰٫۴۲۱ ۰٫۰۸۰ ۲۸۹ ۶٫۰ ۰٫۰۰۱۸۱ ۰٫۱۰۶
SPE DRILL COMPLETION ۱۰۶۴-۶۶۷۱ ۲۳۹ ۰٫۲۵۷ ۰٫۲۸۶ ۰٫۰۸۶ ۳۵ >10.0 ۰٫۰۰۰۶۰ ۰٫۱۲۸
SPE J ۱۰۸۶-۰۵۵X ۲۷۲۲ ۱٫۱۳۷ ۱٫۵۸۶ ۰٫۲۶۵ ۹۸ >10.0 ۰٫۰۰۴۷۵ ۰٫۷۲۰
SPE PROD OPER ۱۹۳۰-۱۸۵۵ ۱۴۶ ۰٫۴۴۰ ۰٫۴۰۷ ۰٫۰۰۰ ۳۶ ۴٫۶ ۰٫۰۰۰۹۶ ۰٫۲۲۶
SPE RESERV EVAL ENG ۱۰۹۴-۶۴۷۰ ۹۸۲ ۰٫۸۳۹ ۱٫۰۳۴ ۰٫۰۷۹ ۳۸ ۶٫۹ ۰٫۰۰۳۲۳ ۰٫۵۰۶

 

Easy Papers مقاله isi مقاله isi مقاله کلاسی کلاسی مقاله کنفرانسی کنفرانس isi مقاله گزارش آزمایش مرکز تهیه انواع مقاله های isi و مقاله های درسی و مقاله کنفرانسی و گزارش آزمایش گزارش آزمایش مرکز تهیه انواع مقاله های isi مقاله های درسی و مقاله کنفرانسی و گزارش آزمایش مقاله های درسی مقاله های مقاله ها گزارش آزمایش آزمایش گزارش گزارش های آزمایش گزارش های آزمایشی مقاله درسی تولید و پردازش داده استخراج مقاله از پایان نامه ترجمه و ویرایش تخصصی مقاله pubmed تهیه انواع مقاله های isi تهیه انواع مقاله تهیه انواع مقاله isi پذیرش و چاپ مقالات ISI پذیرش مقالات ISI پذیرش و چاپ ISI پذیرش ISI مقالات ISI چاپ مقالات ISI ایمپکت JCR چاپ مقاله علمی پژوهشی در کمترین زمان هزینه چاپ مقاله در مجلات isi اقتصاد سبز+مقاله مدت زمان لازم برای نوشتن مقاله علمی پژوهشی مقاله علمی پژوهشی خرید مقاله علمی پژوهشی پذیرش مقاله در مجلات علمی پژوهشی فرخوان مقالات داخلی ارشد هزینه استخراج مقاله از پایان نامه تالیف مقاله علمی پژوهشی داخل ارائه مقاله علمی انجام مقاله isi دانلود مدیریت مالی دکتر احمداحمدپور ارسال مقاله به مجلات داخلی هزینه چاپ مقاله در مجله های isi چاپ مقاله isi با کمترین هزینه ژورنال isi با پذیرش سریع نرم افزارهای محاسباتی در صنایع غذایی چاپ در ژورنال های pubmed
کلمات کلیدی:

رشته های فعال
 • کشاورزی
 • مهندسی کشاورزی
 • زیست شناسی
 • هنر
 • هنرهای تجسمی
 • علوم انسانی
 • معماری
 • مهندسی معماری
 • عمران
 • مهندسی عمران
 • ژنتیک
 • نانو
 • بازرگانی
 • مدیریت بازرگانی
 • مدیریت
 • مدیریت صنعتی
 • مدیریت مالی
 • مدیریت دولتی
 • مدیریت استراتژیک
 • مدیریت بانکی
 • مدیریت تکنولوژی
 • مدیریت زنجیره تامین
 • داده کاوری
 • برنامه ریزی
 • مدیریت پروژه
 • سیستمهای اطلاعات مدیریت
 • مدیریت دانش
 • مدیریت بهره وری
 • مدیریت فروش
 • مدیریت اجرایی
 • مدیریت آموزشی
 • مدیریت فناوری اطلاعات
 • مدیریت بیمه
 • مدیریت جهانگردی
 • مدیریت ریسک
 • مدیریت حمل و نقل
 • علوم تربیتی
 • مهندسی آب
 • مدیریت بحران
 • مدیریت منابع انسانی
 • صنایع
 • مهندسی صنایع
 • حسابداری
 • آمار
 • شیمی
 • مهندسی شیمی
 • پتروشیمی
 • نفت
 • مهندسی نفت
 • معدن
 • مهندسی معدن
 • کامپیوتر
 • مهندسی کامپیوتر
 • فناوری اطلاعات
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • مهندسی فناوری اطلاعات
 • تحقیق در عملیات
 • زمین شناسی
 • اقتصاد
 • انرژی
 • مکانیک
 • مهندسی مکانیک
 • مکاترونیک
 • برق
 • مهندسی برق
 • الکترونیک
 • محیط زیست
 • زیست شناسی
 • بیولوژی
 • میکروبیولوژی
 • متالوژی
 • مهندسی متالوژی
 • مواد
 • ریاضیات
 • نجوم
 • پزشکی
 • بهداشت حرفه ای
 • صنایع غذایی
 • دندان پزشکی
 • مغز و اعصاب
 • پرستاری
 • سلامتی
 • داروشناسی
 • داروسازی
 • فیزیک
 • فیزیک هسته ای
 • فیزیک کوانتومی
 • ابزار دقیق
 • مهندسی پزشکی
 • ستاره شناسی
 • علوم اجتماعی
 • دامپزشکی
 • فقه
 • مدیریت دولتی
 • حقوق


پرسش و پاسخ

 1. علیرضا پدرام گفته:
  مرداد ۱۹, ۱۳۹۵

  با عرض سلام . کارشناس ارشد زمین شناسی نفت هستم و اخیرا مفاله ای در رابطه با سن واقعی کره زمین به تحریر دراورده ام .لطفا یک ژورنال معتبر فیزیک که بتوانم مقاله ام را در ان چاپ کنم به من معرفی فرمایید. با سپاس

  1. easyPapers گفته:
   مرداد ۲۲, ۱۳۹۵

   در این خصوص لطفا با کارشناسان ما از طریق ایمیل در ارتباط باشید.Easy Papers مقاله isi مقاله isi مقاله کلاسی کلاسی مقاله کنفرانسی کنفرانس isi مقاله گزارش آزمایش مرکز تهیه انواع مقاله های isi و مقاله های درسی و مقاله کنفرانسی و گزارش آزمایش گزارش آزمایش مرکز تهیه انواع مقاله های isi مقاله های درسی و مقاله کنفرانسی و گزارش آزمایش مقاله های درسی مقاله های مقاله ها گزارش آزمایش آزمایش گزارش گزارش های آزمایش گزارش های آزمایشی مقاله درسی تولید و پردازش داده استخراج مقاله از پایان نامه ترجمه و ویرایش تخصصی مقاله pubmed تهیه انواع مقاله های isi تهیه انواع مقاله تهیه انواع مقاله isi پذیرش و چاپ مقالات ISI پذیرش مقالات ISI پذیرش و چاپ ISI پذیرش ISI مقالات ISI چاپ مقالات ISI ایمپکت JCR چاپ مقاله علمی پژوهشی در کمترین زمان هزینه چاپ مقاله در مجلات isi اقتصاد سبز+مقاله مدت زمان لازم برای نوشتن مقاله علمی پژوهشی مقاله علمی پژوهشی خرید مقاله علمی پژوهشی پذیرش مقاله در مجلات علمی پژوهشی فرخوان مقالات داخلی ارشد هزینه استخراج مقاله از پایان نامه تالیف مقاله علمی پژوهشی داخل ارائه مقاله علمی انجام مقاله isi دانلود مدیریت مالی دکتر احمداحمدپور ارسال مقاله به مجلات داخلی هزینه چاپ مقاله در مجله های isi چاپ مقاله isi با کمترین هزینه ژورنال isi با پذیرش سریع نرم افزارهای محاسباتی در صنایع غذایی چاپ در ژورنال های pubmed